COUNSELLING
ONDERSTEUNING
EN BEGELEIDING

Lianne Thielsch

MIJN NAAM IS LIANNE THIELSCH. IK BEN WERKZAAM ALS COUNSELLOR, WAARBIJ IK JE HELP OM GRIP OP JE EIGEN SITUATIE TE KRIJGEN EN TE BEHOUDEN.

Na​ ​een​ ​jeugd​ ​waarin​ ​ik​ ​heb​ ​geleerd​ ​dat​ ​‘er​ ​zijn​ ​voor​ ​elkaar’​ ​belangrijk​ ​is,​ ​ben​ ​ik​ ​ruim​ ​35​ ​jaar geleden​ ​mijn​ ​loopbaan​ ​gestart​ ​als​ ​verpleegkundige​ ​in​ ​opleiding​ ​op​ ​verschillende​ ​afdelingen binnen​ ​het​ ​ziekenhuis.​ ​Nadat​ ​ik​ ​mijn​ ​diploma​ ​heb​ ​behaald​ ​ben​ ​ik​ ​werkzaam​ ​geweest​ ​op​ ​de Spoedeisende​ ​Hulp​ ​en​ ​operatieafdeling​ ​en​ ​heb​ ​daarna​ ​mijn​ ​ervaring​ ​heel​ ​divers​ ​opgedaan binnen​ ​de​ ​verschillende​ ​werkvelden​ ​in​ ​de​ ​zorg.​ ​Hierbij​ ​stond​ ​voor​ ​mij​ ​steeds​ ​de​ ​mens centraal,​ ​bijdragen​ ​aan​ ​het​ ​draaglijk​ ​maken​ ​van​ ​de​ ​situatie​ ​waarin​ ​mensen​ ​verkeren. ​

Het begeleiden​ ​en​ ​opleiden​ ​van​ ​leerlingen​ ​(jong​ ​en​ ​oud)​ ​en​ ​de​ ​uitdaging​ ​om​ ​steeds​ ​aan​ ​te sluiten​ ​bij​ ​het​ ​individuele​ ​proces​ ​van​ ​deze​ ​leerlingen​ ​hebben​ ​bijgedragen​ ​aan​ ​het​ ​besluit​ ​om binnen​ ​het​ ​onderwijs​ ​aan​ ​de​ ​slag​ ​te​ ​gaan.​ ​Hiervoor​ ​heb​ ​ik​ ​mijn​ ​onderwijsbevoegdheid behaald​ ​en​ ​heb​ ​ik​ ​mijn​ ​ervaring​ ​opgedaan​ ​als​ ​docent​ ​binnen​ ​het​ ​voortgezet​ ​onderwijs​ ​en​ ​het beroepsonderwijs,​ ​met​ ​specialiteit:​ ​Leerproblematiek.​ ​​Gedurende​ ​mijn​ ​hele​ ​loopbaan​ ​is contact​ ​met​ ​mensen​ ​mijn​ ​drijfveer​ ​geweest met​ ​als​ ​doel​: ​luisteren. Luisteren​ ​om​ ​vervolgens ondersteuning​ ​en​ ​aandacht​ ​te​ ​bieden​ ​voor​ ​de​ ​manier​ ​waarop​ ​jij​ ​een​ ​probleem​ ​/ situatie ervaart.

WAT IS COUNSELLING?

Counselling​ ​is​ ​een​ ​laagdrempelige,​ ​persoonlijke,​ ​resultaatgerichte​ ​vorm​ ​van​ ​psychische hulpverlening.​ ​Verbeteren​ ​van​ ​de​ ​kwaliteit​ ​van​ ​jouw​ ​leven​ ​op​ ​een​ ​manier​ ​die​ ​bij​ ​jou​ ​past.​ ​met als​ ​doel:

• Oplossen​ ​/​ ​hanteren​ ​van​ ​problemen,​ ​zorgen,​ ​overbelast​ ​voelen,​ ​stress

• Het​ ​vinden​ ​van​ ​antwoorden​ ​op​ ​vragen

• Het​ ​actief inzetten van je eigen mogelijkheden, ‘tools’

• Het​ ​ontwikkelen​ ​van​ ​kennis​ ​en​ ​vaardighedenEIGENFOCUS COUNSELLING STELT JE IN STAAT OM JOUW PROBLEMEN TE HANTEREN MET ALS RESULTAAT DAT JIJ JE EIGEN MOGELIJKHEDEN ONTWIKKELT OM JE 'LEKKER IN JE VEL' TE VOELEN.​

​De​ ​problemen​​ /​ ​situaties​ ​kunnen spelen​ ​binnen​ ​een​ ​relatie,​ ​gezin,​ ​familie,​ ​school,​ ​werk,​ ​de​ ​omgeving​ ​en​ ​kunnen​ ​heel​ ​divers van​ ​aard​ ​zijn.​ ​Iedereen​ ​ervaart​ ​situaties​ ​op​ ​zijn/haar​ ​eigen​ ​manier,​ ​je​ ​kunt​ ​het​ ​bijvoorbeeld ervaren​ ​als​ ​stress.​ ​Als​ ​je​ ​gedurende​ ​langere​ ​tijd​ ​blootgesteld​ ​bent​ ​aan​ ​stress​ ​kan​ ​dit lichamelijke​ ​klachten​ ​veroorzaken.​ ​Voorbeelden​ ​van​ ​lichamelijke​ ​klachten​ ​zijn:​ ​moeheid, lusteloosheid,​ ​verminderde​ ​energie,​ ​spanning,​ ​pijnklachten,​ ​agressie,​ ​ontevreden​ ​gevoel, ‘down’​ ​voelen.​ ​Dit​ ​kan​ ​het​ ​gevoel​ ​geven​ ​dat​ ​je​ ​in​ ​een​ ​‘neerwaartse​ ​spiraal’​ ​terecht​ ​komt. ​

Eigenfocus​ ​bewandelt​ ​samen​ ​met​ ​jou​ ​het​ ​pad​ ​dat​ ​nodig​ ​is​ ​om​ ​te​ ​komen​ ​tot​ ​resultaat:​ ​jij​ ​voelt je​ ​goed​ ​in​ ​jouw​ ​omgeving​ ​en​ ​in​ ​situaties,​ ​op​ ​een​ ​manier​ ​die​ ​bij​ ​jou​ ​past.​ ​Kortom:​ ​Jij​ ​hebt​ ​de kennis​ ​en​ ​vaardigheden​ ​ontwikkeld​ ​die​ ​ervoor​ ​kunnen​ ​zorgen​ ​dat​ ​je​ ​situaties​ ​die​ ​voor​ ​jou lastig​ ​zijn​ ​en​ ​problemen​ ​waar​ ​je​ ​nu​ ​tegenaan​ ​loopt​ ​het​ ​hoofd​ ​kunt​ ​bieden.

ONDERSTEUNING BIJ LEERPROBLEMEN VOOR JONG EN OUD.

• Vakinhoudelijke ondersteuning/bijles

• Rekenproblematiek (generiek rekenen/beroepsgericht rekenen)

• Verantwoord plannen huiswerk/leerwerk

• Het​ ​ontwikkelen​ ​van​ ​kennis​ ​en​ ​vaardigheden

Dit alles met een persoonsgerichte aanpak. Wat levert het op:

• Rust, geloof in eigen kunnen

• Geen strijd over huiswerk

• Verbeteren van resultaten

• Het maximale uit het kind halen, investeren in de toekomst

• Transparant, terugkoppeling naar school/ouders

WERKWIJZE ​
‘Verandering​ ​begint​ ​bij​ ​jezelf’, een​ ​kennismakingsgesprek​ ​(intake)​ ​bij​ ​Eigenfocus​ ​is​ ​al​ ​een​ ​eerste​ ​stap​ ​om​ ​zelf​ ​weer​ ​de regie​ ​te​ ​kunnen​ ​pakken,​ ​het​ ​stuur​ ​weer​ ​in​ ​handen​ ​te​ ​nemen​ ​voor​ ​verandering​ ​en​ ​positieve energie!​ ​Het​ ​kennismakingsgesprek​ ​is​ ​vrijblijvend​ ​en​ ​kosteloos.